Skip to Content

De Koloniale Wandeling

11. Titus van Asch van Wijck (1849-1902)

Van Asch van Wijckstraat

Jhr.mr. Titus Anthony Jacob van Asch van Wijck (1849-1902) werd geboren in Utrecht. In 1883 werd hij benoemd tot burgemeester van Amersfoort. Na acht jaar volgde in 1891 zijn benoeming tot Gouverneur van Suriname. Suriname was sinds 1667 een Nederlandse kolonie. Op de plantages werden tropische producten verbouwd voor de Europese markt zoals suiker en koffie. Het werk werd verzet door tot slaafgemaakte Afrikanen. Toen Nederland in 1863 de slavernij afschafte, waren de vroegere slaven verplicht toch nog tien jaar op de plantages te blijven werken. Vanaf 1873 voerde de koloniale regering duizenden contractarbeiders uit Brits-Indië aan om hen op de plantages te vervangen (zie ook koloniale wandeling Hattem). Toen Van Asch aantrad als gouverneur stond Suriname er economisch en bestuurlijk slecht voor. Van Asch zag wel economische mogelijkheden. Maar tot zijn frustratie kreeg hij hiervoor uit Den Haag niet de nodige financiële steun. Ook weigerde de Nederlandse regering om Javaanse contractarbeiders naar Suriname te sturen. Dat achtte Van Asch broodnodig om de plantagelandbouw te redden.

(Tekst gaat door onder foto)

De meningsverschillen tussen de Minister van Koloniën in Den Haag en Van Asch liep zo hoog op dat Van Asch zijn ontslag indiende. Dat de Nederlandsche Regering zonder argumenten grote bijdragen schrapte, die zij nodig achtte voor de ontwikkeling van Suriname, was niet ongewoon. Dat een gouverneur daarin een reden zag om zijn ontslag aan te bieden was een novum in de geschiedenis van Suriname. Koningin-Regentes Emma weigerde het gevraagde ontslag. Van Asch wilde echter alleen aanblijven als hij zelf in Nederland de noden en behoeften van Suriname kon bepleiten. Dat werd hem gegund en na zijn terugkeer in Suriname leek het de goede kant op te gaan. Maar in december 1895 bleek dat de Nederlandse regering weer tal van posten op de Surinaamse begroting had geschrapt. Van Asch vroeg opnieuw ontslag, dat hem dit maal werd verleend. Terug in Nederland vervulde Van Asch nog een tweede ambtstermijn als burgemeester van Amersfoort van januari 1900 tot augustus 1901. Daarna was hij tot september 1902 Minister van Koloniën in het kabinet-Kuyper. Bij de aanvaarding van die post was hij al ziek. Hij stierf in Den Haag op 9 september 1902. In Suriname is het Asch van Wijck gebergte naar hem genoemd.

Vorige stop | Hoofdpagina


Contact

Art.1 Midden Nederland
Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht

telefoon: 030 – 232 86 66
Mail: info@art1mn.nl

De Route van Verzoening is met zorg samengesteld met als doel bezoekers te informeren, bewustwording te vergroten en het gesprek op gang te brengen. Helaas kan het voorkomen dat informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel wordt weergegeven. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

Website design by: SDG HUB Nederland & The Imagineering Suite © 2021
Left Menu Icon