Skip to Content

Herdenkingstenen pad

11. Pascalstraat 8

hier woonde JACOB SAMUEL WITSTEIN
vermoord in Auschwitz op 06-09-1944

Jacob Samuel Witstein wordt geboren op 13 november 1879 te Dordrecht, oudste kind van Ezechiel Witstein en Hester Benedictus Berman. Na hem volgen nog zes kinderen, twee jongens en vier meisjes. Vader Ezechiel is winkelier in herenconfectie. In 1901 verhuist Jacob Samuel naar Rotterdam. Als de rest van het gezin in 1904 ook naar Rotterdam verhuist, woont hij weer enige tijd in het ouderlijk huis. In 1914 verhuist hij naar Arnhem, volgens de registratie in Rotterdam is hij dan reiziger in slagersartikelen. Op 12 juni 1915 verruilt hij Arnhem voor Groningen. Ruim een maand later, op 29 juli 1915, trouwt Jacob Samuel in Rotterdam met de tien jaar jongere Alexandrina Elisabeth Chérie Drunet (geboren op 5 september 1989). De bruiloft zal zijn overschaduwd door de dood van Jacob Samuels zus Rosetta. Zij overleed drie maanden eerder, op 32-jarige leeftijd.

Jacob Samuel Witstein

Jacob Samuel Witstein

Dochter Sonja Fortunette

Jacob en Alexandrina gaan in Groningen wonen, zo blijkt ook uit de advertentie waarin ze hun dank betuigen voor de belangstelling die ze bij hun huwelijk ondervonden. Maar niet voor lang, in april 1917 verhuizen ze naar Rotterdam, waar 22 mei 1920 hun dochter Sonja Fortunette wordt geboren. Het gezin woont dan aan de Kruiskade 73a. Vanuit Rotterdam vertrekken ze in 1926 naar Den Haag, waar ze 12 jaar blijven wonen en waar dochter Sonja naar het gymnasium gaat. In 1938 verhuizen ze naar de Pacalstraat 8 in Amersfoort. Sonja behaalt hier in Amersfoort haar gymnasiumdiploma. Volgens de Amersfoortse gezinskaart is Jacob Samuel dan handelsagent in herenmode. Het gaat hem in materieel opzicht goed. Met zijn vrouw en dochter vormt hij een hecht gezin.

In onderduik gepakt

Dan breekt de oorlog uit. Vanaf 30-10-1942 zijn ze gehuisvest op de Uiterwaardenstraat 153 III in Amsterdam. Waarschijnlijk duiken ze daarna onder in Den Haag. Sonja verklaarde na de oorlog dat zijzelf en haar ouders in juni 1944 in Den Haag zijn opgepakt. Ze worden alle drie weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 3 september 1944 worden zij met het laatste transport naar Auschwitz gedeporteerd. Bij aankomst op 6 september worden Jacob Samuel en zijn vrouw Alexandrina vermoord.
Eén zus van Samuel Jacob is zoals eerder vermeld al in 1915 overleden. Van de overige zes kinderen van het gezin waarin Jacob Samuel opgroeide overleeft slechts de jongste, Izaäk, de oorlog. De anderen zijn allen in Auschwitz vermoord.

De boekenkast van thuis

Dochter Sonja overleeft Auschwitz. Zij gaat na de oorlog neerlandistiek studeren. De boekenkast van haar moeder heeft naar haar eigen zeggen een rol gespeeld bij het ontstaan van haar liefde voor literatuur. In 1975 wordt Sonja benoemd tot hoogleraar Nederlandse letterkunde in Leiden. Zij overlijdt op 11 juli 1978, op 58-jarige leeftijd.

 


hier woonde ALEXANDRINA ELISABETH CHéRIE WITSTEIN-DRUNET
vermoord in Auschwitz op 06-09-1944

Alexandrina Elisabeth Chérie Drunet wordt geboren in Arnhem op 5 september 1889. Zij is de dochter van Fortune Pierre Drunet en Heintje Pino. Haar vader is een rooms-katholieke Franse wijnhandelaar, haar moeder is Nederlands en joods. Alexandrina heeft één oudere broer, Georges Henri. Hij is op 3 februari 1883 in Parijs geboren. Dat was vijf jaar vóór het huwelijk van zijn ouders wordt gesloten, maar bij de huwelijksakte is aangetekend dat zij hem beiden erkennen. Het gezin woont achtereenvolgens in Arnhem, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op 29 januari 1894 overlijdt Alexandrina’s vader. Hij is 49 jaar oud, Alexandrina is pas vier. Moeder Heintje en de twee kinderen verhuizen naar Rotterdam.

Alexandrina Elisabeth Cherié Witstein Drunet

Hecht gezin

Op 29 juli 1915 trouwt Alexandrina op 25-jarige leeftijd met de 10 jaar oudere Jacob Samuel Witstein. Jacob en Alexandrina gaan in Groningen wonen, zo blijkt ook uit de advertentie waarin ze hun dank betuigen voor de belangstelling die ze bij hun huwelijk ondervonden. Maar niet voor lang, in april 1917 verhuizen ze naar Rotterdam, waar 22 mei 1920 hun dochter Sonja Fortunette wordt geboren. Het gezin woont dan aan de Kruiskade 73a. Vanuit Rotterdam vertrekken ze in 1926 naar Den Haag, waar ze 12 jaar blijven wonen en waar dochter Sonja naar het gymnasium gaat. In 1938 verhuizen ze naar de Pacalstraat 8 in Amersfoort. Sonja behaalt hier in Amersfoort haar gymnasiumdiploma. Volgens de Amersfoortse gezinskaart is Alexandrina’s echtgenoot handelsagent in herenmode. Het gaat hun in materieel opzicht goed. Het is een heel hecht gezin en tussen Alexandrina en dochter Sonja bestaat een innige band.

Onderduik in Den Haag

Dan breekt de oorlog uit. Vanaf 30-10-1942 zijn ze gehuisvest op de Uiterwaardenstraat 153 III in Amsterdam. Waarschijnlijk duiken ze daarna onder in Den Haag. Sonja verklaarde na de oorlog dat zijzelf en haar ouders in juni 1944 in Den Haag zijn opgepakt. Ze worden alle drie weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 3 september 1944 worden zij met het laatste transport naar Auschwitz gedeporteerd. Bij aankomst op 6 september worden Alexandrina en haar man Jacob Samuel vermoord.

Dochter Sonja Fortunette

Dochter Sonja overleeft Auschwitz. Zij studeert na de oorlog neerlandistiek. De boekenkast van haar moeder heeft naar haar eigen zeggen een rol gespeeld bij het ontstaan van haar liefde voor literatuur. In 1975 wordt Sonja benoemd tot hoogleraar Nederlandse letterkunde in Leiden. Zij overlijdt op 11 juli 1978, op 58-jarige leeftijd.

Broer van Alexandrina

Alexandrina’s broer, zijn vrouw en twee zonen worden alle vier in Auschwitz vermoord. Hun dochter Henriette Johanna Drunet overleeft de oorlog. In 1952 wordt zij tot Nederlandse genaturaliseerd, tot dan had zij nog steeds de Franse nationaliteit.

Vorige stop | Hoofdpagina | Volgende stop

 


Contact

Art.1 Midden Nederland
Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht

telefoon: 030 – 232 86 66
Mail: info@art1mn.nl

De Route van Verzoening is met zorg samengesteld met als doel bezoekers te informeren, bewustwording te vergroten en het gesprek op gang te brengen. Helaas kan het voorkomen dat informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel wordt weergegeven. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

Website design by: SDG HUB Nederland & The Imagineering Suite © 2021
Left Menu Icon