Skip to Content

De Koloniale Wandeling

3. Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium

(Thorbeckeplein 1)

Johan van Oldenbarnevelt werd in 1547 in Amersfoort geboren en onthoofd op 13 mei 1619 in Den Haag. Hij was één van de machtigste politici van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1586, tijdens de Tachtigjarige oorlog, werd hij benoemd tot landsadvocaat en raadspensionaris van Holland. Hij was de machtigste man van het invloedrijkste gewest.

Van Oldenbarnevelt was één van de oprichters van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) in 1602. Tot 1602 hadden groepen handelaren verschillende expedities naar Azië uitgerust om Spanje en Portugal te kunnen beconcurreren. Op initiatief van Van Oldenbarnevelt verenigden alle particuliere ondernemingen die handel dreven op het Verre Oosten zich in de VOC.

(Tekst gaat door onder foto)

De VOC kreeg van de Staten-Generaal het alleenrecht om te handelen op Azië. Zij mocht ook in naam van de Republiek contracten sluiten en oorlog voeren met Aziatische vorsten. De leiding van de VOC in de Republiek was in handen van de Heren XVII. De VOC ontwikkelde zich tot een succesvolle commerciële onderneming, die geregeld zeer gewelddadig optrad om haar doel te bereiken. Onder de politieke leiding van Van Oldenbarnevelt en de militaire leiding van stadhouder Maurits ging het de jonge Republiek politiek en economisch voor de wind. Met Maurits raakte Van

Oldenbarnevelt later in conflict over politieke, militaire en religieuze zaken. Het leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Van Oldenbarnevelt. Hij werd beschuldigd van hoogverraad. Na een showproces werd de 72- jarige politicus in 1619 op het Binnenhof in Den Haag onthoofd.

Vorige stop | Hoofdpagina | Volgende stop


Contact

Art.1 Midden Nederland
Kaap Hoorndreef 42 3563 AV Utrecht

telefoon: 030 – 232 86 66
Mail: info@art1mn.nl

De Route van Verzoening is met zorg samengesteld met als doel bezoekers te informeren, bewustwording te vergroten en het gesprek op gang te brengen. Helaas kan het voorkomen dat informatie onvolledig, onjuist of niet meer actueel wordt weergegeven. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

Website design by: SDG HUB Nederland & The Imagineering Suite © 2021
Left Menu Icon